Ako môžeme zvýšiť svoje sebavedomie ?

Generátor pyramidálnej energie

1 Energetizácia potravín
Najviac energie dodávame svojmu organizmu potravinami, ovocím a zeleninou a teku- tinami. Jeden zo spôsobov, ako zvýšiť ich energetickú hodnotu je ten, že ich aspoň na 2 hodiny umiestníme pod pyramídu a potom konzumujeme. Tým sa zvýši ich energetická hodnota.

2 Energetizovaná voda
Vedecky bolo dokázané, že voda akumuluje energiu, ke´d je umiestnená v pyramíde aspoň 48 hodín. Potom ju môžeme používať na pitie, varenie čajov, kávy. Pôsobí aj v liečebnej oblasti, že do nej namočíme obväz a prikladáme na rany, opuchy.

3 Energetizovanie čajov a kozmetiky
Pre zvýšenie liečivých účinkov čajov a skvalitnenie kozmetických prípravkov je ich tiež vhodné energetizovať.

4 Energetizovanie vína a liehových nápojov
Energetizovaním vína a liehových nápojov 15 dní pod pyramídou dostávajú "punc zrelos- ti", čo bolo dokázané výskumníkmi vo Švajčiarsku.

5 Eliminácia geopatogénnych zón
Mnoho ľudí, najmä starších má problémy so zaspávaním, resp. veľmi často sa budia. Jednou z príčin môže byť aj škodlivé zemské žiarenie, tzv. geopategónna zóna. Túto veľ- mi účinne likviduje malá pyramidka umiestnená pod posteľou. Navyše jej energia pomá- ha pri bolestiach krížov a chrbtice a sexuálnych problémoch.

6 Využitie pyramídy pre schudnutie
Vzhľadom k tomu, že naše telo sa skladá na 70 % z vody - známe dehydratačné účinky pyramíd (mumifikácia).

7 Využitie pyramídy v záhradkárstve
Ak pred vysiatím dáme semená na 14 dní do pyramídy - zvýši sa ich klíčivosť a rastliny budú omnoho väčšie, ako ostatné.

8 Generátor pyramidálnej energie
Vzhľadom k tomu, že pyramída je náročná na priestor, americky vedec - Dr. Flanagan zostrojil prvýkrát generátor pyramidálnej energie, ktorý emituje energiu ako 2-metrová pyramída. Je to sústava 35 malých hliníkových pyramidiek, umiestnených na jednej podložke. Využíva sa na energetizovanie potravín, vody, ako ja na relaxáciu položením pod lôžko.

9 Duchovná stránka pyramíd
Americkí vedci z Inštitútu zahraničných vied z Los Angeles po výskumoch zverejnili štúdiu, v ktorej uvádzajú, že pri stavbe veľkých pyramíd je potrebné mať na pamäti tento aspekt. Ako príklad uvádzajú výstavbu kostolov v minulosti, ktoré mali vežu ukončenú ihlanom, ktorý bol nasmerovaný v smere východ - západ.

 

PRÍKLADY VYUŽITIA PYRAMÍD

domácnosti

celá škála využitia počnúc od využitia relaxačných a liečivých účinkov, cez odstraňovanie geopatogén- nych zón až po uchovávanie potravín

 

kaviarne, bary

umiestnenie sklenenej pyramídy na energetizovanie vína a koňakov

 

záhradníctva, kvetinárstva

stavanie skleníkov v tvare pyramídy a na predĺženie čerstvosti kvetov

 

fitness centrá

na ukľudnenie svalstva po cvičení

 

hotely, penzióny, rekreačné centrá

relaxácia, obnovenie síl hostí, cestujúcich

 

nemocnice,
ozdravovne

liečenie je oveľa rýchlejšie a rehabilitácia je kratšia, lieky majú väčší účinok

 

knižnice, študovne

tok myšlienok je rýchlejší a človek si viac zapamätá (najmä pre vysokoškolákov počas skúškového obdobia)

 

predajne ovocia-zeleniny

pyramidálna energia spomaľuje biologický rozklad a uskladnené ovocie a zelenina si oveľa dlhšie udrží čerstvosť

 

kozmetické salóny

pyramidálna energia znásobuje pôsobenie kozmetických prípravkov , energetizovaná voda zabraňuje vypadávaniu vlasov a tvorbe akné a ekzémov

 

firmy

na zlepšenie zdravotného stavu pracovníkov, pyrami- dálna energia likviduje rôzne nachladnutia, vírusové ochorenia, pôsobí relaxačne a regeneruje psychickésily podnikateľov a pracovníkov, ktorí duševne pracujú